Coaching

Individuele coaching

Loop je ergens tegenaan? Werk, sport of privé of een combinatie hiervan…..gaat het over keuzes maken of acceptatie van een situatie?

Als coach kan ik je onafhankelijk ondersteunen en uitdagen opdat je zicht krijgt op wat er nu precies speelt. Soms gaat het over ‘anders kijken’ naar hetzelfde, maar het lukt gewoon even niet.

Coaching gaat over:
bewustwording en persoonlijke groei
– het vergroten van je zelfvertrouwen
– het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Waardoor je beter gaat functioneren of beter gaat presteren met als vertrekpunt je eigen ervaring en het ‘hier en nu’.
Coaching is altijd toekomstgericht en zelf-gestuurd. Het gaat over jou!

Investering & werkwijze
Na een kennismakingsgesprek, om het doel en de wederzijdse verwachting af te stemmen, wordt een coach-traject gestart dat kan bestaan uit 3 tot 5 sessies (of meer). Het juiste aantal sessies zal in onderling overleg worden afgesproken.

Wat is het waard om….
– relaties te verbeteren!
– voor jezelf kunnen opkomen!
– effectiever te werken!
– een burn-out te voorkomen!
– met meer plezier te werken en te leven!
– beter worden in je favoriete sport!

Er zijn geen makkelijke wegen, wel wegen die uiteindelijk het plezier en je energie (weer terug) kunnen brengen. Het uitgangspunt van coaching is dat jijzelf de antwoorden hebt maar hier misschien even geen zicht op hebt. Let op! Een coach is geen adviseur!

Coaching kan verschillende thema’s bevatten:
– leiderschap verbeteren
– zelfvertrouwen
– energieverlies
– omgaan met stress (prestatie druk? faalangst?)
– omgaan met conflicten of relatieknelpunten
– vinden van de balans tussen werk en privé
– loopbaanbegeleiding
– voorkomen van ziekteverzuim of burn-out
– re-integratie

Professionele ontwikkeling

‘Je kan anderen pas coachen als je jezelf kan coachen’(Johan Cruyff)

  • Wil je jezelf verbeteren als coach/leidinggevende?
  • Wil je jouw authentieke ‘coachende basishouding‘ ontwikkelen?

Helder maken wat jij als lastig ervaart en wat jij mogelijk wil ontwikkelen. Vervolgens starten wij een begeleidingstraject waarin bijvoorbeeld de volgende onderwerpen uitgediept worden om inzicht te verkrijgen in jouw eigen manier van begeleiden/coachen/leidinggeven/managen:

– ontdekken ‘hoe jou eigen instrument werkt’
– waardevrij je waarneming in kunnen zetten
– feedback geven vanuit je eigen waarneming
– drijfveren, kernwaarden en leiderschapsprincipes
– balans hebben tussen ‘prestatiegericht’ en ‘ontwikkelingsgericht’

Mentale weerbaarheid

Je eigen gedachten beïnvloeden je handelen! Zowel positief als negatief.

Mentaal is volgens de sportpsychologie een verzamelnaam voor verschillende aspecten zoals:
motivatie
zelfvertrouwen
concentratie (focus)
– omgaan met spanning of druk

Wat gebeurt er nu bij jou? Op welk moment precies? Waar heeft dat mogelijk mee te maken?
Hoeveel druk leg jij jezelf op? Waar komt dit nu precies vandaan?
De uitdaging is dat je gaat herkennen wat er bij jezelf gebeurt opdat je de juiste actie kan nemen. ‘Doen wat je wil doen’ en niet afgeleid worden door zaken en gedachten die jouw handelen blijkbaar negatief beïnvloeden.
Aan alle verschillende aspecten wordt tijdens het persoonlijk begeleidingstraject aandacht besteed.