Coaching

Professionele ontwikkeling

‘Je kan anderen pas coachen als je jezelf kan coachen’

  • Wil je jezelf verbeteren als coach/leidinggevende?
  • Wil je jouw authentieke ‘coachende basishouding’ontwikkelen?
  • Wil je op een professionele manier het gesprek aan gaan ‘met de ander’ en vermijden dat het onbewust vooral over jouzelf gaat als manager/coach/leidinggevende?

Werkwijze

Samen maken wij helder wat je als lastig ervaart en wat je mogelijk wil ontwikkelen. Vervolgens starten wij een begeleidingstraject waarin bijvoorbeeld de volgende onderwerpen uitgediept kunnen worden als basis voor jouw manier van begeleiden/coachen/leidinggeven:

– ontdekken ‘hoe jou eigen instrument werkt’
– waardevrij je waarneming inzetten
– feedback geven vanuit je eigen waarneming
– drijfveren, kernwaarden en leiderschapsprincipes
– schakelen tussen ‘prestatiegericht’ en ‘ontwikkelingsgericht’

Individuele coaching

Wil je investeren in jezelf? Wil je bij jezelf iets veranderen maar weet je niet precies wat?

Wel eens coaching overwogen?
Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

– bewustwording en persoonlijke groei
– het vergroten van zelfvertrouwen
– het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Beter functioneren of beter presteren met als vertrekpunt je eigen ervaring en het ‘hier en nu’.

Dit kan betrekking hebben op privé situaties en ook op je werk of in je sport. Coaching is altijd toekomstgericht en zelf-gestuurd.

Investering & werkwijze

Na een kennismaking gesprek om het doel en de wederzijdse verwachting af te stemmen wordt een coach-traject gestart wat kan bestaan uit 5 sessies. Het juiste aantal sessies zal altijd in onderling overleg worden afgesproken.

Wat is het waard om….
– relaties te verbeteren?
– effectiever te werken?
– een burn-out te voorkomen?
– met meer plezier te werken en te leven?

Er zijn geen makkelijke wegen, wel wegen die uiteindelijk het plezier en je energie weer terug kunnen brengen. Het uitgangspunt van coaching is dat jijzelf de antwoorden hebt maar hier misschien even geen zicht op hebt. Let op! Een coach is geen adviseur!

Coaching kan verschillende thema’s bevatten:

– leiderschap verbeteren
– zelfvertrouwen
– omgaan met stress (prestatie druk? faalangst?)
– omgaan met conflicten of relatieknelpunten
– vinden van de balans tussen werk en privé
– loopbaanbegeleiding
– voorkomen van ziekteverzuim

Mentale weerbaarheid

Je eigen gedachten beïnvloeden je handelen!

Mentaal is volgens de gespecialiseerde coaches en sportpsychologen een verzamelnaam voor verschillende aspecten zoals:
– stellen van doelen
– zelfvertrouwen
– concentratie (focus)
– omgaan met spanning of druk

Wat gebeurt er nu bij jou? Op welk moment precies? Waar heeft dat mogelijk mee te maken?
Hoeveel druk leg jij jezelf op? Waar komt dit nu precies vandaan?

De uitdaging is dat je gaat herkennen wat er bij jezelf gebeurt opdat je de juiste actie kan nemen. ‘Doen wat je wil doen’ en niet afgeleid worden door zaken en gedachten die jouw handelen blijkbaar negatief beïnvloeden.
Aan alle verschillende aspecten wordt tijdens het persoonlijk begeleidingstraject aandacht besteed.

Insights Discovery Profiel

Indien je niet instaat bent je te verbinden met anderen en je weinig tijd besteed aan zelf-management zal je het lastig krijgen om succesvol te zijn in je leven.

Hoe zit dat nu bij jou? Wil je kleurijk inzicht krijgen in je interpersoonlijke -en communicatievaardigheden?

Op basis van het werk van de Zwitserse psycholoog Carl Jung, is het Insights Discovery Profiel ontwikkelt. Dit Profiel, van ongeveer 20 pagina’s, beschrijft onder andere de volgende onderwerpen:

– persoonlijke stijl
– omgang met anderen
– besluitvorming
– sterke & ‘te ontwikkelen’ punten
– waarde voor het team
– effectieve communicatie
– mogelijke blinde vlekken
– suggesties voor ontwikkeling

Het Insights Discovery Profiel dient als uitgangspunt voor een individueel ontwikkelingstraject. Ook als het gaat om verkoop- of leiderschapsvaardigheden, sport of privé, individueel of in teamverband.