Consultancy

Leiderschap ontwikkeling

Indien er iets moet veranderen in een organisatie omdat ergens iets niet goed gaat of dat marktomstandigheden veranderen is de persoonlijke ontwikkeling van zowel het management als van de medewerkers een kritische succesfactor (KSF !)
Het verkrijgen van zelfinzicht zal de basis zijn en blijven voor het optimaal functioneren van mensen, teams en organisaties.
Bij dit zelfinzicht horen ook de persoonlijke kernwaarden, de waarden van de organisatie en de kunst om samen te werken.
Is nu het doel dat de mensen veranderen of dat de prestatie van de mensen verandert? Wat is nu precies nodig?

Ik begeleid het proces waarin zichtbaar en bespreekbaar wordt waar menselijke -en organisatorische ontwikkelings- en verbeterpunten liggen en waar gericht actie genomen moet en kan worden.

Bij management kan het gaan over: bedrijfscultuur of het benoemen van je Kritische Succes Factoren (KSF’s) en het gebruiken van KPI’s.
Te veel sturen i.p.v. ontwikkelen of gaat het over de effectiviteit van het samenwerken?

Mogelijke vragen

  • Wat is de belangrijkste uitdaging voor de organisatie?
  • In hoeverre wordt aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid en wat is dat precies?
  • Wat is op dit moment de cultuur binnen de organisatie?
  • Wat is de managementstijl en hoe wordt deze ervaren?
  • Wat zijn de persoonlijke gedragsvoorkeuren in de communicatie en samenwerking?