Teams

Het geheim van teams

Wat heeft jouw team nodig om goed nog beter te kunnen presteren?

Het succes van een team is van een aantal verschillende factoren afhankelijk zoals;

– communicatie !
– in hoeverre is de doelstelling helder?
– in hoeverre zijn de individuele verantwoordelijkheden helder?
– is individueel gedrag gericht op het behalen van de teamdoelstelling?
– hoe ervaart men feedback?
– ervaren de teamleden veiligheid en vertrouwen?
– in hoeverre worden kennis en ervaring optimaal benut?
– in hoeverre is er ruimte voor individuele ontwikkeling?
– hoeveel tijd wordt er besteed aan evaluatie en reflectie?

Nieuwsgierig?

In welke fase bevindt het team zich?
Hoe kan je inzichtelijk maken waar er verbeterpunten zijn?

Er zijn verschillende manieren om de effectiviteit van het team duidelijk te maken en te stimuleren. Het uitgangspunt hierbij is dat de teamleden zelf inzicht hebben op welke punten zij samen of individueel kunnen verbeteren en dat dit onderling besproken wordt.

Om inzicht te krijgen kan er mogelijk gebruik worden gemaakt van: de teamfase ontwikkeling van Bruce Tuckman, De succesfactoren van een team en/of Insights Discovery.