Teams

Het geheim van teams

Een team zal nooit goed presteren als er geen individuele ontwikkeling voor de teamleden is?
Het succes van een team is van een aantal verschillende factoren afhankelijk zoals;
– zingeving !
– in hoeverre is de doelstelling helder?
– in hoeverre zijn de individuele verantwoordelijkheden helder?
– is individueel gedrag gericht op het behalen van de teamdoelstelling?
– hoe ervaart men feedback?
– ervaren de teamleden veiligheid en vertrouwen?
– in hoeverre worden kennis en ervaring optimaal benut?
– in hoeverre is er ruimte voor individuele ontwikkeling?
– hoeveel tijd wordt er besteed aan evaluatie en reflectie?

Nieuwsgierig?

Van Forming naar Performing? (Bruce Tuckman)

Wat zijn de waarden van het team en welke gedragsnormen streeft men na?
Op welke manier kan je inzichtelijk maken waar er verbeterpunten zijn?

Het uitgangspunt hierbij is dat de teamleden zelf-inzicht hebben op welke punten zij samen of individueel
kunnen verbeteren en dat dit onderling besproken wordt.
Om inzicht te krijgen kan er mogelijk gebruik worden gemaakt van: de team-fase-ontwikkeling van Bruce Tuckman,
de succesfactoren van een team en het Insights Discovery instrument.